Grafická verzia

Postup pri podávaní žiadosti

Informácie o zápise ro registrov sú zverejnené na webovom sídle MŠVVŠ SR.