Grafická verzia

Kontakt

Systémová podpora pre technické problémy pri spracovaní žiadostí

Systémová podpora pre technické problémy pri spracovaní žiadostí

Agáta Galková
galkova@sportcenter.sk
02/32223612

Právne aspekty registra fyzických osôb v športe a registra právnických osbv špote

Katarína Mravíková
katarina.mravkova@minedu.sk
02/59374766