Grafická verzia

Kontakt


ŠTÁTNY TAJOMNÍK III.
(pracovisko sekcie: Stromová 9, 1. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva)
Poloha na mape (klik)

Mgr. Ivan Husár - štátny tajomník III.
kancelária č. 208
telefón: 02/59374 643
e-mail: ivan.husar@minedu.sk

Timea Časná - sekretariát
kancelária č. 210
telefón: 02/59374 649
e-mail: timea.casna@minedu.sk
            kancelaria.st3@minedu.sk

Ing. Branislav Strečanský
kancelária č. 202
telefón: 02/59374 695
e-mail: branislav.strecansky@minedu.skSEKCIA ŠPORTU
(pracovisko sekcie: Stromová 9, 2. poschodie - vedľa materskej budovy ministerstva)
Poloha na mape (klik)

Ing. Miloš Tomáš - generálny riaditeľ sekcie športu 
kancelária č. 333
telefón: 02/59374 761
               02/59374 760 (sekretariát)
e-mail: milos.tomas@minedu.sk

Eva Jánošová - sekretariát
kancelária č. 334
telefón: 02/59374 760
e-mail: sekretariat.ss@minedu.sk


ODBOR ŠPORTU

Mgr. Dušan Ťažký - riaditeľ odboru
kancelária č. 329
telefón: 02/59374 770
e-mail: dusan.tazky@minedu.sk

Mgr. Lýdia Babiaková - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 764
e-mail: lydia.babiakova@minedu.sk

Mgr. Lenka Cupáková- štátny radca
materská dovolenka

Mgr. Peter Gacík - štátny radca
kancelária č. 339
telefón: 02/59374 637
email: peter.gacik@minedu.sk

Mgr. Adam Chvíla - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 763
email: adam.chvila@minedu.sk

Mgr. Igor Karaba - štátny radca
kancelária č. 339
telefón: 02/59374 776
e-mail: igor.karaba@minedu.sk

Mgr. Martin Lehocký - štátny radca
kancelária č. 325
telefón: 02/59374 771
e-mail: martin.lehocky@minedu.sk

Ing. Adriana Mičkovicová - štátny radca
kancelária č. 324
telefón: 02/59374 765
e-mail: adriana.mickovicova@minedu.skODBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ V ŠPORTE
 

Ing. Pavol Swiec - riaditeľ odboru
kancelária č. 335
telefón: 02/59374 772
e-mail: pavol.swiec@minedu.sk

Ing. Ildikó Belanová - štátny radca
kancelária č. 332
telefón: 02/59374 762
e-mail: ildiko.belanova@minedu.sk

Mgr. Dávid Čihák - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 769
email: david.cihak@minedu.sk
 

Ing. Mária Horáková - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 693

Mgr. Lýdia Janíčková - štátny radca
kancelária č. 330
telefón: 02/59374 636
email: lydia.janickova@minedu.sk

Mgr. Branislav Mráz - štátny radca
kancelária č. 331
telefón: 02/59374 766
e-mail: branislav.mraz@minedu.sk

 

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Zodpovední pracovníci pre Slovenský športový portál, technická podpora zápisu do Registra právnických osôb v športe

Mgr. Agáta Galková

Mgr. Ivana Hricová